Kurstillfälle

Svenska som andraspråk II - fördjupning

Inom denna delkurs väljer deltagarna att fördjupa sig inom något område som väljs i samråd med läraren. Exempel på fördjupningar kan vara:
  • Tal- eller Skriftspråksutveckling på ett andraspråk.
  • Andraspråksinlärning.
  • Språkplanering (t ex i Sverige i EU-perspektiv).
  • Språkanvändarmönster (t ex analys av inlärares språkanvändning eller språkattityder, språkval).
  • Kontrastiv grammatisk eller fonetisk analys av svenska och ett inlärarspråk.
  • Skönlitteratur i andraspråksundervisningen.
I kursen ingår 2-3 obligatoriska webbseminarier.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2012
Anmälningskod:
HDA-V2GLJ
Anmälningsdatum:
2011-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v14, 2012 - v23, 2012
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Svenska som andraspråk 45 hp, vari Andraspråksinlärning 7,5 hp, skall ingå.
eller motsvarande
Studieplatser:
40
Kursansvarig:
Ingår i kurspaket:
Kurskod:
SS1011

Nätbaserad utbildning

Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
0