Kurstillfälle

Tyska språket och kulturen i enkla texter

Inga förkunskapskrav - du behöver inte kunna någon tyska alls för att börja på kursen. Du kan läsa kursen om du är internationell eller svensk student; den ges inte på svenska utan på engelska och tyska. Du kan även läsa kursen samtidigt som Tyska för Nybörjare 1. Du hittar mer information om kursen i kursrummet på fronter. Logga in som gäst (länken finns på www.du.se/tyska) och ta del av de första uppgifterna redan före kursstart. Inom kursen finns det träffar som äger rum i ett virtuellt klassrum vid bestämda tider (via internet). Likaså bygger kursen på självständigt arbete med uppgifter som delas ut veckovis. Kursen syftar till att utveckla grundläggande kunskaper om tysk kultur samt läsförståelse av enklare tyskspråkiga texter. Efter avslutad kurs ska studenten kunna: • läsa och förstå enklare tyskspråkiga texter av olika slag • skriftligt använda en viss grundläggande kunskap om språkets struktur • använda ordböcker och hitta förklaringar i grammatikböcker • muntligt framföra enklare presentationer om tysk kultur.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Preparandnivå
Termin:
Vårterminen 2012
Anmälningskod:
HDA-V2GMV
Anmälningsdatum:
2011-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v4, 2012 - v23, 2012
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Tyska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
30
Kursansvarig:
Kurskod:
TY0010

Nätbaserad utbildning

Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
0