Kurstillfälle

Digitalt foto och bildskapande

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • grunderna i och om stillbildsfotografering
  • använda digital teknik för bildbehandling
  • tillämpa olika kameratekniker, kompositionsprinciper och ljussättning för att skapa olika slags bilder
  • grunderna i och om färglära, bildperception och bildanalys samt kunna tillämpa dessa i det egna bildskapandet
  • tillämpa fotografiska termer i samband med analys av och reflektion över de bilder som produceras under kursen
  • analysera och reflektera över bilder och deras kommunikationsmöjligheter.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2012
Anmälningskod:
HDA-H2HAF
Anmälningsdatum:
2012-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2012 - v23, 2013
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Eftermiddag/kväll
Studieform:
IT-distans
Studieplatser:
24
Kursansvarig:
Kurskod:
BP1034

Nätbaserad utbildning

Obligatoriska fysiska träffar:
3
Obligatoriska online träffar:
0