Kurstillfälle

Litteraturvetenskap - Epiken från antiken till romantiken

I kursen behandlas den äldre epiken, från muntligt och skriftligt baserade texter som Gilgamesheposet, Bibeln, Odyssén och den isländska sagan, via den tidiga skrivna eposutvecklingen hos Vergilius och Dante, till den moderna romanens födelse i Spanien och England på 1600- och 1700-talen. Dessutom introduceras grundläggande narrativa begrepp och teorier.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2012
Anmälningskod:
HDA-H2HAZ
 
Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2012-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2012 - v39, 2012
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Litteraturvetenskap 22,5 hp eller motsvarande.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
LI1006

Nätbaserad utbildning

Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
0