Kurstillfälle

Fransk preparandkurs I

Kursen är ingen nybörjarkurs, utan erbjuder dig möjligheten att repetera och bredda dina tidigare kunskaper i franska från cirka steg 2. Målet med kursen är att förbättra både den skriftliga och den muntliga kommunikationsförmågan. Kultur- och samhällsaspekter ingår även i kursen. Kursmaterialet är skrivet för svenska gymnasieelever. Undervisningen är i princip på franska, men vissa (grammatiska) förklaringar ges även på svenska.
Alla seminarier är online (inga fysiska träffar) med programmet Adobe Connect. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webbkamera. Kursen består av obligatoriska seminarier på bestämda tider.Välkommen!

För mer information: kontakta Charlotte Lindgren, cld@du.se


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2012
Anmälningskod:
HDA-H2HCS
Anmälningsdatum:
2012-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2012 - v3, 2013
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Internet)
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Franska
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Franska för nybörjare II, 7,5 hp, eller motsvarande
Studieplatser:
100
Kursansvarig:
Kurskod:
FR1040

Nätbaserad utbildning

Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
0