Kurstillfälle

Nybörjarsvenska för internationella studenter I

Kursen har en kommunikativ inriktning med fokus på en enkel muntlig kommunikation i högskolan och i samhället utanför. Kursen ger en överblick av svenskans grundläggande ordförråd, elementär morfologi, samt en enkel meningsbyggnad i svenska. Dessutom tas den svenska prosodins kännetecknande drag upp och uttalet övas under kursen. Studenterna ges tillfällen att öva förmågan att kunna delta i ett enkelt samtal, exempelvis berätta om sig själva samt ställa frågor för att stifta bekantskap. Kursen innehåller en viss orientering om svensk kultur, som svenska seder och traditioner.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Preparandnivå
Termin:
Höstterminen 2012
Anmälningskod:
HDA-H2HP8
Anmälningsdatum:
2012-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2012 - v44, 2012
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Grundläggande behörighet
Engelska B eller motsvarande.
Dispens från kravet på svenska/SVAS ges.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
SS0001