Kurstillfälle

Religionsvetenskap II

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • visa fördjupade kunskaper om några religiösa traditioner och de olika etiska förhållningssätt som ryms inom dessa
  • identifiera, analysera, problematisera och bedöma olika etiska övertygelser och ståndpunkter utifrån varierande teoretiska perspektiv eller visa fördjupade kunskaper om någon religiös tradition och analysera och problematisera hur den framställs i litteraturen
  • visa kunskaper om och förståelse för klassiska och nyare teorier och metoder inom etik och religionshistoria
  • visa ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt gentemot religionsvetenskaplig teori och metod liksom utvalt material
  • självständigt analysera ett relevant material inom etik eller religionshistoria
  • planera och genomföra en begränsad vetenskaplig undersökning och presentera denna i skriftlig form
  • visa en förmåga att reflektera över sitt eget lärande samt värdera egna och andras prestationer utifrån vetenskapliga kriterier
  • reflektera över och visa ett mångsidigt och nyanserat förhållningssätt till olika religiösa och kulturella traditioner.

Poäng:
30 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2012
Anmälningskod:
HDA-H2HQH
Anmälningsdatum:
2012-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2012 - v3, 2013
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Religionsvetenskap I, minst 22,5 hp godkända vid registrering, eller motsvarande.
Studieplatser:
30
Kursansvarig:
Kurskod:
RK1041

Nätbaserad utbildning

Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
0