Kurstillfälle

Pedagogiskt arbete III: Lärarskap och verksamhetsutveckling inom förskola och förskoleklass

 


Poäng:
30 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2012
Anmälningskod:
HDA-H2HUZ
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2012-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2012 - v3, 2013
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till Lärarprogrammet och är godkänd på hela inriktningen om 90 högskolepoäng eller motsvarande. Dessutom krävs specialiseringar motsvarande 30 högskolepoäng eller motsvarande.
Studieplatser:
P
Kurskod:
PG3006

Nätbaserad utbildning

Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
0