Kurstillfälle

Afrikanska studier: Forskningsprojektets planering

Den studerande arbetar med att utveckla ett mindre utkast till forskningsprojektets planering. Detta innefattar en preliminär definition av en problemställning, en presentation av en översikt över det aktuella forskningsläget samt det planerade magister/forskningsprojektets preliminära mål, frågeställningar och disposition.


Poäng:
1 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2016
Anmälningskod:
HDA-H2S8A
Anmälningsdatum:
2016-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v1, 2017 - v2, 2017
Studietakt:
25%
Studieort:
Falun
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Filosofie kandidatexamen motsvarande 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap och Engelska B/6 från gymnasiet eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
AS3004