Kurstillfälle

Datakommunikation för IT-säkerhet

Kursen är uppbyggd i två huvuddelar där den första behandlar datakommunikation ur ett historiskt och vetenskapligt perspektiv och visar hur utvecklingen har skett ifrån de första försöken inom militära områden fram till dagens globaliserade Internet med all den teknik som detta medför. Vidare belyses vikten av standards och protokoll för fungerande datakommunikation varför OSI- respektive TCP/IP-modellen sätts i fokus. Vidare tar den första delen även upp begreppen WAN och LAN med fokus på LAN-teknik vilket inbegriper en grundlig genomgång av ethernet protokollets struktur och tillämpning. Den första delen avslutas med att summera de byggstenar som behövs för att planera för, och designa en infrastrukturell lösning för ett mindre företag. Den andra delen fokuserar på olika tekniker för routing och switching i små och medelstora nätverk. Begrepp som då förekommer är RIP, EIGRP, OSPF, VLAN, ACL‘s, DHCP och NAT . Praktiskt lär man sig under hela kursen att hantera och konfigurera kommunikationsutrustning i form av routrar och switchar för att kunna realisera teoretiska kunskaper i en verklig infrastrukturell miljö.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2016
Anmälningskod:
HDA-H2SAU
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2016 - v44, 2016
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet A7 med undantag för Fysik1b1 alternativt Fysik 1a, eller områdesbehörighet 7 med undantag för Fysik A, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
DT1050

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
1
Obligatoriska online träffar:
0