Kurstillfälle

Fördjupad programutveckling

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna,

  • använda ett objektorienterat programspråk och dess ramverk,
  • redogöra för vanliga typer av datastrukturer,
  • tillämpa inkapsling, arv, polymorfi och olika typer av relationer mellan klasser och objekt,
  • utifrån givna uppgifter identifiera krav och formulera delproblem lämpliga att lösa med hjälp av objektorienterad programutveckling,
  • utforma effektiva och robusta lösningar och implementera dem med hjälp av objektorienterad programutveckling,
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i samband med objektorienterad programutveckling.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2016
Anmälningskod:
HDA-H2SAV
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2016 - v44, 2016
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Grundläggande programmering 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kurskod:
DT1055

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
1
Obligatoriska online träffar:
0