Kurstillfälle

Utveckling av mobila och inbyggda system

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • utveckla tillförlitliga och it-säkra applikationer för främst Androidenheter
  • designa och skapa grafiska gränssnitt med tillhörande händelsehantering (events)
  • interagera med webbtjänster och datalagringslösningar
  • använda sig av olika slags APIer för sensorer för telefoni, rörelse och multimedia samt positioneringstekniker och kartbaserade tjänster
  • producera (förpacka, distribuera och installera) applikationer på mobila enheter
  • utveckla mobila applikationer med hybridtekniker

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2016
Anmälningskod:
HDA-H2SAZ
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2016 - v44, 2016
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Fördjupad programutveckling, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Introduktion till internetapplikationer, Grundnivå 1, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
DT1062

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
1
Obligatoriska online träffar:
0