Kurstillfälle

Byggmaterial

Studenten ska skaffa sig kunskaper om de material och produkter som används vid byggande. Byggmaterialens tillverkning, tekniska och miljömässiga egenskaper samt användningsområden ska studeras.
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • beskriva tillverkningen av olika byggmaterial
  • redogöra för byggmaterialens tekniska egenskaper
  • förstå miljöpåverkan under livscykeln för olika byggmaterial
  • ange användningsområden för byggmaterial
  • beskriva faktorer som påverkar valet av byggmaterial.
  • känna till hjälpmedel vid val av byggmaterial.

Poäng:
5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2016
Anmälningskod:
HDA-H2SBX
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2016 - v44, 2016
Studietakt:
33%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
BY1015