Kurstillfälle

Arkitektur och byggande

Kursen behandlar historisk utveckling i samhälls- och byggnadsplanering med avseende på arkitekturstilar, planarbete, bostads- och rumsutformning. Vidare ger kursen en introduktion till byggprocessen, Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler. Kursen innehåller även flera praktiska moment där studenten får tillämpa teorierna om bostads- och rumsutformning i en inlämningsuppgift där skisser och beskrivningar tas fram för en byggnad.

Poäng:
5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2016
Anmälningskod:
HDA-H2SBY
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2016 - v44, 2016
Studietakt:
33%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
BY1053