Kurstillfälle

Byggplanering och -produktion

Kursen omfattar byggprocessen från idé till förvaltning. Innehållet fokuseras inledningsvis mot aktörer, handlingar och gällande regelverk i byggprocessens olika skeden. Vidare behandlas upphandlingsprocessen, olika entreprenadformer och entreprenadjuridik med fördjupning inom upprättande av förfrågningsunderlag och anbud. Kursen avslutas med fokus på produktionsstyrning och -avslut. Grundläggande arbetsmiljökunskap och fördjupning inom arbetsmiljöarbete i byggprocessens olika skeden löper parallellt med tidigare nämnt kursinnehåll. Kursen berör också kvalitet och hållbar utveckling genom hela byggprocessen med olika aspekter i respektive skede.


Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2016
Anmälningskod:
HDA-H2SC7
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2016 - v2, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Arkitektur och byggande 5 högskolepoäng och Byggprojekt småhus 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
BY1057