Kurstillfälle

Undersökning av mobila och inbyggda system

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • utveckla enklare lösningar på problem i assembler
  • utveckla skript och mjukvara via olika gränssnitt (APIer) för forensisk utvinning av data i mobila och inbyggda system
  • tillämpa lösningar som karvar och extraherar fram bevis ur lagringsmedia
  • analysera SMS och databasstrukturer ur ett forensiskt perspektiv
  • redogöra för hur GIS (Geografiska Informations System) fungerar samt analysera olika positioneringstekniker som cell id och GPS
  • redogöra för hur mobila datasystem fungerar (enheter, protokoll och infrastruktur)
  • hantera GIS-system, kartbaserade APIer och webbteknik

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2016
Anmälningskod:
HDA-H2SC9
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2016 - v2, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Utveckling av mobila och inbyggda system 7,5 hp
Kriminalteknisk datavetenskap 1, Grundnivå 1, 7,5 hp
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
DT2016

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
1
Obligatoriska online träffar:
2