Kurstillfälle

Kryptografi

Kursen börjar med en historisk och vetenskapligt introduktion till kryptografi, Kerchoffs princip och det grundläggande arbetet av Shannon och Feistel. De senare etablerade en teoretisk grund för symmetriska krypteringssystem.
Symmetriska krypteringssystem introduceras, med tonvikt på standarder som DES, 3DES, AES och andra kandidat system. Ett symmetriskt krypteringssystem omformas till båda ett strömchiffer och en slumpgenerator för nyckelprodukten. Nackdelar hos symmetriska krypteringssystem diskuteras, med fokus på nyckel-distributions problemet. Asymmetriska krypteringssystem visas som en lösning till nyckel-distributions problemet. Alternativa lösningar av Diffie-Hellman och RSA algoritmer utforskas. Asymmetrisk kryptering för autentisering används. Kombinerade symmetriska och asymmetriska krypteringssystem studeras, med PGP-system som praktisk tillämpning. Hash algoritmer studeras, med tillämpning inom digital forensiska situationer. Kryptoanalys introduceras med fokus på “brute force“ attacker, differential- och linjär kryptanalys och side-channel attacker. Olika kryptoanalytiska situationer karakteriseras enligt kvantitet och typ av empiriska data.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2016
Anmälningskod:
HDA-H2SCA
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2016 - v2, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Språk:
Engelska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Grundläggande programmering 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Matematik för datavetenskap 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
DT2017

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
1