Kurstillfälle

Folkhälsa och folkhälsoarbete

I kursen belyses hälsans bestämningsfaktorer, folksjukdomar nationellt och globalt och skillnader i hälsa inom olika samhällsgrupper. Vidare ingår strategier och metoder inom folkhälsoarbete samt epidemiologi. Hälsopedagogik bearbetas genom kommunikationsmodellen motiverande samtal med fokus på förändring av levnadsvanor, patientdelaktighet och handlingsplan med utvärderbara mål. Intentionen är att förstärka kommunikationsfärdigheter och att öka den egna skickligheten i det motiverande samtalet, där även etiska aspekter ingår.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2016
Anmälningskod:
HDA-H2SE9
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-04-15
Anmälan till:
Högskolan Dalarna
Startar och slutar:
v35, 2016 - v39, 2016
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Legitimerad sjuksköterska.
Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng med huvudområdet omvårdnad eller vårdvetenskap, eller motsvarande.
Antagen till Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska 75 hp ger också behörighet.
Studieplatser:
P
Kurskod:
VÅ3076

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
3
Obligatoriska online träffar:
0