Kurstillfälle

Kommunikation och ledarskap för tekniker

Med inriktning mot industriell verksamhet och tekniska system, ska studenten efter genomgången kurs, kunna:

  • diskutera och analysera hur individen och ledarskapet påverkas av att arbeta i grupp
  • diskutera om, reflektera över och praktisera framgångsrika ageranden vid möten, samt framgångsrika förhandlingar
  • diskutera om och reflektera över hur konflikter uppstår samt praktisera metoder för att hantera konflikter
  • sammanställa en skriftlig rapport med teknisk inriktning samt genomföra en muntlig presentation.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2016
Anmälningskod:
HDA-H2SG3
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2016 - v2, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
AB1011

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
2
Obligatoriska online träffar:
0