Kurstillfälle

Anatomi och fysiologi II

Kursens övergripande mål är att studenten ska ha kunskap om byggnad och funktion hos den friska människokroppen.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • översiktligt beskriva anatomin hos rörelseapparaten, matspjälkningsapparaten, njurarna och urinvägarna, hormonsystemet, nervsystemet och fortplantningssystemet,
  • beskriva funktionen hos rörelseapparaten, matspjälknings-, njur och urinvägs-, hormon-, nerv- och fortplantningssystemen under normala fysiologiska förhållanden,
  • beskriva samverkan mellan kroppens organ och organsystem, och hur yttre och inre förändringar kan påverka celler, vävnader, organ, organsystem och hela organismen,
  • söka relevant information utifrån fysiologiska frågeställningar som är relaterade till kursinnehållet, diskutera och lösa sådana frågeställningar samt muntligen presentera detta inför en mindre grupp
  • redogöra för och under handledning tillämpa medicinska undersökningsmetoder relaterade till ovan nämnda system utifrån sjuksköterskans ansvarsområde,
  • genomföra förflyttningar med hänsyn till både patientens situation och ergonomiska principer.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2016
Anmälningskod:
HDA-H2SG8
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2016 - v39, 2016
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 16/A14 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
MC1073