Kurstillfälle

Farmakologi

Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna sig grundläggande kunskaper inom allmän farmakologi, läkemedelshantering och läkemedelsberäkning.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • redogöra för allmän farmakologi vad gäller dynamik, kinetik, interaktioner, biverkningar och reflektera över individuella variationer vid läkemedelsbehandling,
  • redogöra för principerna bakom vaccination, antimikrobiell behandling och resistensutveckling,
  • söka upp och förstå skriftlig läkemedelsinformation, beskriva hantering av läkemedel och diskutera de lagar och författningar som styr sjuksköterskans arbete för en säker läkemedelshantering,
  • tillämpa metoder för läkemedelsberäkning vad gäller tabletter, injektioner, spädningar, infusioner och gaser,
  • beskriva hur läkemedel påverkar miljön och diskutera hur hanteringen kan bli mer hållbar ur ett miljöperspektiv.

Poäng:
4,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2016
Anmälningskod:
HDA-H2SGA
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v42, 2016 - v47, 2016
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 16/A14 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
MC1079