Kurstillfälle

Förlossningsvård I, verksamhetsförlagd utbildning

Kursen övergripande mål är att den studerande ska tillämpa, fördjupa och integrera sina teoretiska och kliniska kunskaper inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa utifrån barnmorskans profession och forskningsområde inom förlossningsvård.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • kritiskt reflektera över begrepp, teorier och perspektiv för att främja en god vård i förlossningsvården,
  • aktivt delta i vård av kvinnor med normal graviditet inför, under och efter förväntad normal förlossning samt visa förmåga att identifiera avvikelser från normala förlopp,
  • ge stöd, råd och trygghet till kvinnan och närstående utifrån identifierade behov,
  • vårda det friska nyfödda barnet samt identifiera avvikelser från det normala förloppet,
  • stödja tidig föräldrakontakt och amning,
  • använda medicinsk teknik inom verksamhetsområdet på ett säkert sätt,
  • kommunicera och dokumentera relevant information om vården av kvinna och barn enligt gällande bestämmelser,
  • visa förmåga att etablera god kommunikation med vårdtagare och medarbetare,
  • visa gott omdöme i bedömningar och tillämpning av kunskap samt i förståelse av patienter och anhörigas situation,
  • diskutera och reflektera över personlig yrkesutveckling som barnmorska.

Poäng:
9 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2016
Anmälningskod:
HDA-H2SH9
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2016 - v46, 2016
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng med huvudområdet vårdvetenskap alternativt omvårdnad. Dessutom krävs Profession, teori och metod, 7,5 högskolepoäng, Sexuell och reproduktiv hälsa, 9 högskolepoäng samt Graviditet, förlossning och postpartumvård, 13,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
VÅ3106