Kurstillfälle

Engelsk språkdidaktik

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

  •  visa grundläggande kunskaper i teorier om språklärande
  • reflektera över sitt eget språklärande
  • tillämpa grundläggande presentationstekniker
  • förbereda, leda och utvärdera en diskussion kring valda delar av kurslitteraturen
  • både muntligt och skriftligt diskutera och reflektera över kursinnehållet
  • visa skriftliga språkkunskaper genom att tillämpa grundläggande engelska grammatik- och skrivregler.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2016
Anmälningskod:
HDA-H2SJ2
Anmälningsdatum:
2016-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2016 - v2, 2017
Studietakt:
25%
Studieort:
Falun
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.
Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
EN1088