Kurstillfälle

Datakommunikation för IT-säkerhet II

Kursen är uppbyggd i två huvuddelar där den första behandlar avancerad switch- och routingteknik och deras tillämpningar inom små och medelstora lokala nätverk, samt grundläggande kunskaper i trådlös nätverksteknik. Den andra delen fokuserar uteslutande på WAN-koncept och WAN-teknik, vilket medför att man även måste belysa faktorer som antingen påverkar eller blir påverkade av WAN-konceptet på det lokala nätverket, såsom interna säkerhetsaspekter. I detta inbegrips begrepp som VPN, NAT/PAT och SNMP. Praktiskt lär man sig under hela kursen att hantera och konfigurera kommunikationsutrustning i form av routrar, switchar och AccessPunkter för att kunna realisera teoretiska kunskaper i en verklig infrastrukturell miljö.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2016
Anmälningskod:
HDA-H2SJ4
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2016 - v2, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Datakommunikation för IT-Säkerhet 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
DT1051