Kurstillfälle

Amerikansk litteratur: 1960-talet till samtiden

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa fördjupade kunskaper i samtida litteratur- och kulturteori kring frågor och begrepp som identitet, kroppslighet, och makt genom att sätta in dessa i ett större kulturellt, socialt och ideologiskt sammanhang
  • visa en fördjupad och kritisk förståelse av ett urval nordamerikanska prosaverk genom att praktiskt tillämpa ovan nämna begrepp och terminologi i form av självständiga analyser och tolkningar
  • i skrift och tal kommunicera och argumentera för sina egna tolkningar och kritiska bedömningar av de litterära verken såväl som de litteraturkritiska och teoretiska texterna på en ändamålsenlig och övertygande akademisk engelska
  • ge respons på andra studenters skriftliga arbeten genom att ge konstruktiv kritik och aktivt delta i en kritisk debatt.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2016
Anmälningskod:
HDA-H2SKE
Anmälningsdatum:
2016-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2016 - v2, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
90 högskolepoäng i engelska, varav 30 högskolepoäng på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
EN3056

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
6