Kurstillfälle

Intelligenta agenter för distribuerad problemlösning

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Analysera teoretiska och praktiska aspekter av en intelligent agent
  • Utforma datorsystem som visar aspekter av samarbete, interaktion och förhandling mellan flera aktörer
  • Programmera en multiagent applikation med hjälp av relevanta verktyg och utvärdera dess prestanda
  • Tillämpa begreppet "semantiska webben" för att företräda distribuerad information och kommunikation med hjälp av en ontologisk modell
  • Visa förståelse för en vetenskaplig artikel inom området
  • Bedriva utveckling i området på ett tekniskt och etiskt korrekt sätt
  • Visa förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2016
Anmälningskod:
HDA-H2SMZ
Anmälningsdatum:
2016-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2016 - v2, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Artificiell intelligens 7,5 högskolepoäng avancerad nivå eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
DT3021