Kurstillfälle

Introduktion till artificiella neurala nät

Efter en grundlig diskussion av olika neurala nätverk ska studenten tillägna sig insikt i de olika tekniska och filosofiska aspekterna av neurala nätverk. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Applicera neurala nätverk på relevanta problem med hjälp av moderna programverktyg, samt deras vidareutveckling
  • Genomföra jämförande analys, både teoretiskt och empiriskt, för att avgöra vilken neurala nätverk som är mest lämplig för en viss uppgift
  • Läsa en artikel i området, förstå den och göra en kritisk analys
  • Förklara både fördelar och begränsningar av lösningar baserade på neurala nätverk för människor utan djup teknisk kunskap
  • Bygga olika typer av neurala nätverk på egen hand, utvärdera deras prestanda och använda för att lösa komplicerade problemen.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2016
Anmälningskod:
HDA-H2SN2
Anmälningsdatum:
2016-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2016 - v2, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Introduktion till objektorienterad programmering, Grundnivå 1, 7,5 hp
Grundläggande kunskap i algoritmer och datastrukturer eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
DT3020