Kurstillfälle

Etik inom prestationsinriktad idrottsträning

I kursen behandlas grundläggande etiska begrepp, principer och teorier, och dessa tillämpas på etiska dilemman och problem inom det idrottsliga området. Förutom den etiska problematiseringen, behandlas även andra normer och värderingar som berör idrott och träning, såsom till exempel feminitet, maskulinitet, jämställdhet, jämlikhet och skönhet.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2016
Anmälningskod:
HDA-H2SRA
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2016 - v49, 2016
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
IH1036