Kurstillfälle

Idrottsvetenskaplig uppsats

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • visa fördjupade kunskaper om och förståelse för teoribildning inom kunskapsområdet idrotts- och hälsovetenskap
  • planera och genomföra en avgränsad studie av vetenskaplig karaktär
  • redovisa denna studie i skriftlig och muntlig form
  • muntligt försvara och opponera på annan students arbete av vetenskaplig karaktär.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2016
Anmälningskod:
HDA-H2SRD
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2016 - v49, 2016
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Minst 60 högskolepoäng på grundnivå inom huvudområdet idrotts- och hälsovetenskap varav Idrottsvetenskaplig metod I, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
IH1051