Kurstillfälle

Träningslära III

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • utvärdera de centrala delarna av träningsprocessen som syftar till prestationsutveckling på kort och lång sikt
  • anpassa träningsprocessen utifrån en dynamiskt systemteoretisk synvinkel på den mänskliga organismen
  • organisera träningsprocessen utifrån de resurser olika målgrupper av idrottande individer har till förfogande
  • relatera individens prestationstillstånd till prestationsutveckling

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2016
Anmälningskod:
HDA-H2SRG
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v40, 2016 - v44, 2016
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Träningslära II, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
IH1073