Kurstillfälle

Fysisk aktivitet och hälsa III

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • visa god förmåga att planera, genomföra samt utvärdera träning för en specifik målgrupp där två av följande aktivitetsområden ingår: gruppträning till musik, koncentrationsträning och spänningsreglering, friluftsaktiviteter samt styrke- och konditionsträning i olika miljöer
  • visa tydligt ledarskap såväl i planering som genomförande av träning för avsedd målgrupp
  • beakta genus-, jämställdhets- och etnicitetsaspekter vid planering samt genomförande av träning för avsedd målgrupp
  • visa god förmåga att analysera samt kritiskt granska och värdera träning för olika målgrupper ur ett hälsodidaktiskt perspektiv.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2016
Anmälningskod:
HDA-H2SRK
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v40, 2016 - v44, 2016
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet Idrotts- och hälsovetenskap varav följande kurser ska ingå; Fysisk aktivitet och hälsa I, 7,5 hp, Fysisk aktivitet och hälsa II, 7,5 hp varav minst 5 hp godkända vid registrering, Anatomi och fysiologi inriktning idrott 15 hp, Träningslära I, 7,5 hp, Hälsa och livsstil i relation till klass-, kön- och etnicitet, 7,5 hp. Motsvarande kunskaper ger också behörighet till kursen.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
IH1093