Kurstillfälle

Idrottsvetenskaplig metodik I

I kursen behandlas vetenskapliga begrepp samt forskningsprocessens olika steg. Vidare belyses datainsamlingsmetoder, där speciell vikt läggs vid litteratursökning. Etiska frågor i samband med forskning diskuteras och regler för vetenskapligt skrivande tillämpas.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2016
Anmälningskod:
HDA-H2SRL
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v50, 2016 - v2, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
IH1103