Kurstillfälle

Idrottsvetenskaplig metodik II

I kursen som är en fördjupning av Idrottsvetenskapliga metoder I kommer studenten att gå djupare in i den vetenskapliga processen. Tonvikten ligger vid förståelsen av designfrågor, relation mellan forskningsfråga, val av metod och presentation av resultat och ett ökat kritiskt förhållningssätt till forskning. Studenten kommer även att arbeta med hur vetenskaplig data kan användas i sammanhang utanför den vetenskapliga processen. Grundläggande statistik behandlas i kursen.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2016
Anmälningskod:
HDA-H2SRM
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2016 - v39, 2016
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Minst 60 högskolepoäng på grundnivå inom huvudområdet idrotts- och hälsovetenskap varav Idrottsvetenskaplig metod I, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
IH1104