Kurstillfälle

Ekonomistyrning och redovisning A

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp och modeller inom ekonomistyrning med särskild vikt på produkt- och investeringskalkylering samt budgetering (1)
  • redogöra för grundläggande begrepp och modeller inom extern redovisning inklusive värderingar och resultat (2)Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • göra kostnadskalkyler, investeringskalkyler och analyser vid resultatplanering (3)
  • välja lämpliga ekonomistyrningsverktyg för olika verksamheter (4)
  • använda bokföringsprogram och hantera praktiskt bokföringsarbete (5)
  • upprätta ett bokslut innehållande resultaträkning och balansräkning där den externa redovisningens konventioner och värderingsregler beaktas (6)


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt diskutera och reflektera över ekonomistyrningens och redovisningens roll i samhället och dess etiska aspekter (7)

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2016
Anmälningskod:
HDA-H2SS7
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2016 - v2, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
FÖ1043