Kurstillfälle

Medicinsk baskurs - Anatomi och fysiologi

I kursen studeras grundläggande cellbiologi och vävnadslära. Vidare studeras olika organs och organsystems utseende och funktion, inklusive cirkulations- och respirationssystemen, immunsystemet, matspjälkningen, energiomsättningen, rörelseapparaten, nervsystemet, endokrina systemet, urinvägssystemet och fortplantningen. I kursen studeras också organsystemens funktion och relation till varandra i upprätthållandet av kroppens homeostas.

Alla lärmoment på kursen är nätbaserade (föreläsningar, diskussionsforum, resurstillfällen, laborationer).
För att delta behöver du ha tillgång till en modern dator och internet via bredband, samt webb-kamera och headset.
Kursen examineras genom skriftliga tentamina och laborationsrapporter. De skriftliga tentorna görs via datorn (ett tillfälle) och som salstentor. Salstentorna kan du göra på annan ort, t ex på ett lärcentrum, högskola, Universitet eller polisstation i hemkommunen.


Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2016
Anmälningskod:
HDA-H2SUZ
Anmälningsdatum:
2016-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2016 - v2, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Studieplatser:
60
Kursansvarig:
Kurskod:
MC1076

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
1