Kurstillfälle

Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar

Kursens övergripande mål är att studenten skall tillägna sig fördjupade kunskaper inom farmakologi och sjukdomslära, samt förskrivning av vissa läkemedel och förbrukningsartiklar.


Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2016
Anmälningskod:
HDA-H2SVD
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-04-15
Anmälan till:
Högskolan Dalarna
Startar och slutar:
v45, 2016 - v2, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Svensk legitimation som sjuksköterska, samt yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring inom somatisk vård.
Antagen till Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska 75 hp ger också behörighet.
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
MC3016

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
3
Obligatoriska online träffar:
2