Kurstillfälle

Tränarskap 1 - Det flerdimensionella tränarskapet inom idrott och fysisk aktivitet

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • diskutera och reflektera om träning gällande idrott och fysisk aktivitet utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och olika vetenskapliga perspektiv,
  • beskriva tränarskap, träningsvetenskap och rörelsevetenskap ur ett historiskt perspektiv samt reflektera över hur tränarskap och träning utövas inom idrott och fysisk aktivetet på individ-, grupp- och samhällsnivå,
  • diskutera kopplingen mellan tränarfilosofi och tränarpraktik samt identifiera och formulera ett problemområde inom tränarskap med relevant teoretisk koppling,
  • förstå grunderna i att planera, genomföra och utvärdera datainsamlingar från idrott och fysisk aktivitet med hjälp av olika datainsamlingsmetoder,
  • redogöra för några teorier om ledarskap, kommunikation och beslutsfattande samt kritiskt värdera och utveckla tränarskap i praktiken,
  • visa förmoga att leda olika grupper inom idrott och fysisk aktivitet genom att anpassa instruktioner och feedback avseende syfte och målgrupp,
  • redogöra för vad ett hållbart tränarskap innebär med särskild hänsyn tagen till grupprocesser och säkerhetsaspekter inom idrott och fysisk aktivitet,
  • reflektera över och utvärdera sitt eget lärande och tränarskap samt hur olika träningsfaktorer samverkar och påverkar varandra i träningen.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2016
Anmälningskod:
HDA-H2SWK
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2016 - v44, 2016
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Studieplatser:
40
Kursansvarig:
Kurskod:
IH1116