Kurstillfälle

Tränarskap 2 - Grundläggande funktionell anatomi, biomekanik och motorisk kontroll

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för och diskutera funktioner och processer i det sensomotoriska systemet kopplat till olika rörelseaktiviteter,
  • redogöra för rörelseapparatens funktionella anatomi samt biomekaniska principer med koppling till idrott och fysisk aktivitet,
  • visa grundläggande förmåga att observera och analysera olika rörelseformer inom idrott och fysisk aktivitet,
  • diskutera och reflektera över processen att inhämta, dokumentera och analysera data från olika rörelseformer inom idrott och fysisk aktivitet.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2016
Anmälningskod:
HDA-H2SWL
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2016 - v49, 2016
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Studieplatser:
40
Kurskod:
IH1117