Kurstillfälle

Diabetesvård I

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • förklara patofysiologi, symtom, prevention, prognos och komplikationer vid diabetes,
  • visa kännedom om hur man diagnostiserar personer med diabetes och upptäcker komplikationer vid diabetes,
  • värdera olika behandlingsformer vid diabetes typ 1 och typ 2 hos vuxna,
  • visa förståelse för livsvillkoren hos vuxna med diabetes,
  • identifiera och värdera egenvårdsbehov hos vuxna med diabetes under livets olika skeden,
  • identifiera behov av stöd hos vuxna med diabetes under livets olika skeden,
  • visa kunskap om hur man stödjer vuxna med diabetes för att de ska kunna fatta egna beslut om sin egenvård under livets olika skeden,
  • identifiera och diskutera diabetessjuksköterskans roll i samverkan med andra yrkesgrupper,
  • visa kännedom om Nationella Diabetesregistret som grund för förbättringsarbete.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2016
Anmälningskod:
HDA-H2SWN
Anmälningsdatum:
2016-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2016 - v44, 2016
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska och avlagd kandidatexamen i vårdvetenskap eller omvårdnad eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
VÅ3114