Kurstillfälle

Industriell ekonomi med kalkylering

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för olika bolagsformer och tillhörande praxis
  • redogöra för grundläggande begrepp inom finansiering
  • redogöra för grundläggande principer för att organisera verksamhet
  • redogöra för grundläggande begrepp inom marknadsföring
  • redogöra för internredovisning, bokföringsbegrepp och bokföringsprinciper
  • identifiera särdragen hos olika typer av produktionssystem
  • förklara principerna för beslutsfattande som grundas på ekonomiska kalkyler
  • redogöra för viktiga ekonomiska begrepp som används vid kalkylering
  • genomföra produktkalkyler
  • genomföra investeringskalkyler och investeringsbedömningar

Poäng:
6 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2SX2
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
IE1052

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
0