Kurstillfälle

Bärkraftigt byggande och boende

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
· göra aktiva val med avseende på byggnadssätt, byggnadsmaterial och byggandets genomförande för att kunna driva och genomföra ekologiska byggprojekt,
· skriva en kravspecifikation för ett byggprojekt, innehållande beskrivning av byggnadens funktion och användning samt beställarens krav på komfort, tekniska installationer och byggandets genomförande
· skriva en programhandling för bygget som beskriver tomtens och byggandens tekniska uppförande samt hur byggkontroll ska ske

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2016
Anmälningskod:
HDA-H2SX5
Anmälningsdatum:
2016-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2016 - v22, 2017
Studietakt:
25%
Studieort:
Stjärnsund
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Studieplatser:
25
Kurskod:
BY1047