Kurstillfälle

Examensarbete för magisterexamen i företagsekonomi

Studenten förbereder, planerar och skriver självständigt vetenskaplig uppsats (10 veckor). Handledning kommer att ges under kursens gång. Utkast och färdigt arbete presenteras och försvaras i seminarieform där studenterna diskuterar och kritiskt granskar varandras arbeten.


Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2016
Anmälningskod:
HDA-H2T3K
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v40, 2016 - v49, 2016
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Kandidatexamen i företagsekonomi eller motsvarande examen samt 30 poäng på avancerad nivå i företagsekonomi och Forskningsdesign, vetenskapsteori och metod, 15 hp avancerad nivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
FÖ3027