Kurstillfälle

Design av eTjänster

Efter genomförd kurs skall studenten ha kunskap om strategier, modeller och metoder för utveckling av eTjänster.

För att erhålla godkänt resultat på momenten skall studenten:

Delmoment 1

  • Känna till olika eTjänstemodeller som grund för design av eTjänster
  • Kritiskt kunna granska och reflektera över olika eTjänstemodeller.


Delmoment 2

  • Känna till olika affärsmodeller som grund för design av eTjänster
  • Kritiskt kunna granska och reflektera över olika affärsmodeller.


Delmoment 3

  • Förstå och kunna tillämpa olika tillvägagångssätt och metoder för design av eTjänster
  • Designa en eTjänst och kunna argumentera för den föreslagna designen med utgångspunkt från den utvecklingsmodell som tillämpas.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2016
Anmälningskod:
HDA-H2T4A
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
Löpande antagning
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
Individuell start
Studietakt:
25%, Individuell takt medges
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Språk:
Svenska
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
eTjänster - perspektiv och utvärdering 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kurskod:
IK1018

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
0