Kurstillfälle

Applikationsutveckling för mobila Android-enheter

Efter slutförd kurs skall studenten ha förvärvat:
 • Fördjupade kunskaper och färdigheter i att utveckla program för mobiltelefoner med Java Micro Edition (Java ME, tidigare J2ME).
 • Grundläggande kunskaper och färdigheter i att utveckla applikationer på serversidan genom användande av delar ur Java Enterprise Edition (Java EE, tidigare J2EE).

Kursen är indelad i fem delmoment, om vardera 1,5 hp, innehållande följande mål:

Delmoment 1
Delmomentets mål är att studenten skall kunna tillämpa kunskaper och färdigheter:
 • För att lagra data permanent i mobiltelefon.
 • I att använda strömmar för att skicka data från en källa till ett mål.
 • I att använda sig av undantagshantering när fel uppstår i en applikation.
 • För att komma åt filsystem i mobiltelefoner.

Delmoment 2
Delmomentets mål är att studenten skall kunna:
 • Redogöra för grunderna i hur mjukvara överförs via ett trådlöst nätverk från server till mobiltelefon, eller vice versa, med Over-The-Air (OTA) Application Provisioning.
 • Tillämpa kunskaper och färdigheter för att från mobiltelefon skicka respektive ta emot fomulärdata via Internet med HTTP.
 • Återge hur Wireless Application Protocol (WAP) fungerar.
 • Tillämpa kunskaper och färdigheter för att komma åt mobiltelefoners kalenderfunktioner och adressregister samt hantera desamma.
 • Tillämpa kunskaper och färdigheter för att skapa en XHTML-sida för mobiltelefoner.Delmoment 3
Delmomentets mål är att studenten skall kunna:
 • Tillämpa kunskaper och färdigheter i att använda s k trådar för att kunna exekvera flera programprocesser parallellt (Multithreading).
 • Tillämpa kunskaper och färdigheter i att använda Wireless Messaging API (WMA) för att skicka och ta emot SMS respektive MMS.
 • Redogöra för hur tekniken Bluetooth fungerar och hur Java ME enheter kan kommunicera med Bluetooth-teknik.


Delmoment 4
Delmomentets mål är att studenten skall kunna:
 • Tillämpa kunskaper och färdigheter i att använda delar av Java Enterprise Edition plattformen (Java EE, tidigare J2EE) för att kunna utveckla mobila applikationer där den mobila enheten via HTTP protokollet använder sig av en servlets olika tjänster.
 • Tillämpa kunskaper och färdigheter i att använda Java Database Connectivity (JDBC) för att kommunicera med databaser.
Delmoment 5
Delmomentets mål är att studenten skall kunna:
 • Redogöra för hur data som skickas till och från mobiltelefoner, kan skyddas från otillbörlig åtkomst genom att användhet av kryptografi.
 • Tillämpa kunskaper och färdigheter i att använda s k designmönster som hjälp vid utveckling applikationer och bl. a därigenom uppnå en mer hållbar arkitektur.
 • Tillämpa kunskaper och färdigheter för att utveckla ett IT-system vari mobiltelefoner, webb- och databasservrar kan interagera.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2016
Anmälningskod:
HDA-H2T4B
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
Löpande antagning
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
Individuell start
Studietakt:
25%, Individuell takt medges
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Språk:
Svenska
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Programutveckling - Grunder 7,5 hp grundnivå 1 eller Introduktion till programmering, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
IK1058

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
0