Kurstillfälle

Examensarbete för högskoleexamen i energiteknik

Målet med examensarbetet är att studenten ska kunna tillämpa förvärvade kunskaper inom energiteknik med tillämpning inom energibesparing, förnybar energi och större energiförsörjningssystem. Efter avslutad kurs ska studenten kunna;

  • formulera mål och syfte för ett projekt
  • göra litteraturstudier och behandla problem inom ramen för projektet
  • analysera problemställningar som uppkommer, och med en helhetssyn föreslå lösningar
  • värdera det egna angreppssättet
  • bedöma värdet av tillförda kunskaper och av sina resultat

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2T4R
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
För att påbörja examensarbetet krävs att minst 90 hp av kurserna i Energiteknikerprogrammet är avklarade.
Studieplatser:
P
Kurskod:
MÖ1014

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
1
Obligatoriska online träffar:
0