Kurstillfälle

Grundkurs i IT-kriminologi

Kursen behandlar den kriminologiska sidan av IT-brottslighet och skall ge svar på frågan varför människor begår brott med hjälp av informationsteknologi. Klassiska kriminologiska, psykologiska och sociologiska teorier bakom orsaker till brottslighet behandlas. Noggrant studeras den nya IT-kriminologiska teoribildningen. Kursen kombinerar de olika teoretiska förklaringsmodellerna med praktiska användningsfall, såsom exempelvis olika sorters hacking, cyberbullying och fildelning.

Poäng:
5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2T6M
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
IT-rätt, grundläggande, Grundnivå 1, 7,5 hp
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
RV1052

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
4
Obligatoriska online träffar:
0