Kurstillfälle

Forskningsmetodik

Kursen innehåller en fördjupning av vetenskaplig teori, beskriver syftet med forskningsmetodik och ger en översikt över forskningsprocessen. Kursen behandlar hur man genomför litteraturöversikt och visar hur man genomför experiment.

Kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder beskrivs i kursen och kan användas i forskning för att utveckla ny kunskap och förståelse för vikten av grundläggande forskningsmetodik.

Forskningsetik kommer också att behandlas i kursen.

Poäng:
2,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2T84
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
DT1063

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
1