Kurstillfälle

Biometriska äkthetsbevisningar

Biometrisk äkthetsbevisningar behandlar personigenkänning med hjälp av biometriska metoder.
Kursen börjar med att introducera aktuella äkthetsbevisningstekniker, analysera dem och visa på både svagheter och fördelar med dessa. Därefter införs biometriska äkthetsbevisningstekniker med bättre prestanda jämfört med befintliga metoder.
Kursen behandlar de viktigaste stegen för att skapa ett eller flera biometriska äkthetsbevisningssystem.

I fingeravtrycks-äkthetsbevisningar analyseras strukturer av fingeravtryck, olika sensortekniker införs samt fingeravtrycksegmentering och matchning. I ansiktsigenkänning, introduceras olika tekniker för ansiktsigenkänning, och en av de berömda metoder som finns för detta beskrivs i detalj. På samma sätt analyseras Iris- och röstigenkänning. Kursen jämför styrkor och svagheter för de olika biometriska autentiseringsteknikerna.

Laborationerna bygger på att använda en skriptbaserad utvecklingsmiljö (Matlab) som används som verktyg för att utveckla biometriska äkthetsbevisningssystem. Detta innefatter en introduktion till Matlab, nödvändiga programverktyg samt att utveckla ett eller flera biometriska äkthetsbevisningssystem.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2T85
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Databassystem, en grundläggande introduktion, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Statistik inom datavetenskap och IT, Grundnivå 1, 7,5 hp
Fördjupad programutveckling, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
DT2019

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
1