Kurstillfälle

Kriminalteknisk datavetenskap II

Kursen behandlar initialt hur internminnesanalys via RAM-dumpar ifrån olika plattformar kan genomföras med open source verktyg. Därefter undervisas de studerande i hur Windows registret analyseras detaljerat. Vidare tränas de studerande i analys av binära filer och reverse engineering av mjukvara.
Kursen behandlar olika slags forensiska problem som forensiker kan ställas inför. I detta arbete kan såväl speciella standardverktyg som egenutvecklad mjukvara behöva användas eller utvecklas för att kunna forcera kryptering och tolka olika slags filer och filsystem.
I kursen behandlas även användandet av verktyg för att identifiera potentiella bevis med hjälp av elektroniska fotspår och mönsterigenkänning. Detta område inbegriper även loggar, nätverkstrafik och databaser.
Ett individuellt projektarbete där de studerande fördjupar sig i ett forensisk område avslutar kursen. Resultatet redovisas i en skriftlig rapport och muntlig presentation.I samband med detta presenteras även resultatet ifrån en kritisk granskning av en forensisk rapport.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2T87
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Undersökning av mobila och inbyggda system eller motsvarande kunskaper
IT-rätt, grundläggande, Grundnivå 1, 7,5 hp
Grundkurs i IT-kriminologi, Grundnivå 1, 7,5 hp
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
DT2018

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
1
Obligatoriska online träffar:
1