Kurstillfälle

Examensarbete för kandidatexamen i Datateknik

I kursen ska studenterna visa att de självständigt kan identifiera en problemställning inom ämnesområdet samt planera och genomföra en undersökning på ett vetenskapligt sätt. Under kursen tränas kursdeltagarna att arbeta på en forskningsrelevant frågeställning som genomförs med hjälp av litteraturstudier, empirisk datainsamling och/eller programmering. Ett annat alternativ är att utföra examensarbetet i samarbete med näringsliv eller förvaltning. I detta fall får arbetet inte vara rutinartat utan skall innehålla moment av nyutveckling eller prov av nya metoder. I detta fall gäller också oftast att den studerande dels måste dokumentera resultatet av sitt arbete till uppdragsgivaren, dels att detta dokument kan behöva kompletteras, för att kunna utgöra den slutliga rapporten/examensarbetet.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2T89
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
150 hp inom programmet avklarade varav minst 60 hp inom datateknik eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
DT2020

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
1
Obligatoriska online träffar:
4